I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną,
cudowną w swej prostocie i w swej głębi...
Tak prosta modlitwa różańcowa
bije rytmem życia ludzkiego." Jan Paweł II

 

 

 

Koło Żywego Różańca oznacza:

  • wspólnotę żywych chrześcijan zjednoczonych wiarą, nadzieją i miłością przy Maryi Różańcowej;
  • aktualną, ciągłą, gorliwą - a więc "żywą" ich modlitwę.

"Żywy Różaniec" jest :

  • nie zdobytą twierdzą obronną, ponieważ broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed duchową zagładą (ateizmem), alkoholizmem, demoralizacją, itd;
  • duchowym "napędem", który pobudza wiernych do praktycznej działalności apostolskiej, np. do pracy wśród ubogich, cierpiących, zaniedbanych religijnie, czy też do dbałości o dom boży, itp.;
  • wiarą, nadzieją, miłością przez Maryję pokładaną w Bogu, to wiara w Boga i Bogu, to ufność Jego zbawczemu dziełu, to kochanie Boga i bliźnich;
  • życiem wg Ewangelii, która jest fundamentem chrześcijaństwa
  • tworzą go żywe róże różańcowe.

Każda z róż liczy 20 osób, z których każda codziennie odmawia "swój" jeden dziesiątek. Tym sposobem codziennie odmawiany jest w róży cały różaniec - wieniec różany ofiarowany Matce Bożej.

Skąd się wziął "Żywy Różaniec" ?

      Na początku XIX w. we Francji, w Lyonie żyła bardzo pobożna kobieta. Nazywała się Paulina Maria Jaricot. Ponieważ sama była wielką czcicielką Matki Bożej i często się do Niej modliła, zapragnęła rozpowszechnić modlitwę różańcową i przyuczyć społeczeństwo do odmawiania różańca. Mniej więcej od roku 1826 gromadziła osoby, które miały odmawiać codziennie jeden dziesiątek różańca tak, aby 15 osób odmówiło cały różaniec w każdy dzień. Praktyka ta szybko rozeszła się po Francji, a wkrótce na cały świat i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Żywego Różańca.

      Idąc za wezwaniem Matki Bożej i przykładem Ojca Świętego wierni naszej parafii podjęli dzieło codziennej modlitwy różańcowej. Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii liczy ok. 200 osób. Obowiązkiem każdej z róż jest codzienne rozważanie jednej tajemnicy różańca. Dwadzieścia osób w ten sposób odmawia cały różaniec, a zasługa taka jakby każda z nich odmówiła sama codziennie cały różaniec.
     Opiekę duszpasterską nad członkami Kół Żywego Różańca sprawuje ks. Proboszcz Stanisława Nowak. Grupa ta jest swoistym zapleczem modlitewnym parafii.

 

 

Tajemnice różańca świętego:

Tajemnice radosne:
 

odmawiane w poniedziałek i sobotę

1. Zwiastowanie NMP

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła:
 

odmawiane
w czwartek

1. Chrzest w Jordanie

2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie się na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne:
 

odmawiane we wtorek i piątek
 

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie

4. Droga Krzyżowa

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

 

Tajemnice chwalebne:
 

odmawiane
w środę i niedzielę

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie NMP

5. Ukoronowanie NMP


 

Koło Żywego Różańca z Nieświnia

Imię i nazwisko Zelatorki/ Zelatora – Stanisława Piwowarczyk                / Msza w styczniu/

Od kiedy istnieje KŻR – 1982 r.

Kto je założył  Ks. Franciszek Jakubiak

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Chmielewska Teresa

Nieświń

2

Dunajska Bogumiła

Nieświń

3

Dunajska Wanda

Nieświń

4

Ferens Czesława

Nieświń

5

Ferens Genowefa

Nieświń

6

Ferens Krystyna

Nieświń

7

Karbownik Teresa

Nieświń

8

Kuleta Czesława

Nieświń

9

Kuleta Elżbieta

Nieświń

10

Lewandowska Bogumiła

Nieświń

11

Piwowarczyk Elżbieta

Nieświń

12

Piwowarczyk Lidia

Nieświń

13

Piwowarczyk Stanisława

Nieświń

14

Samson Mariola

Nieświń

15

Sapieja Ewa

Nieświń

16

Sapieja Maria

Nieświń

17

Szarleja Krystyna

Nieświń

18

Świeboda Marta

Nieświń

19

Wróbel Danuta

Nieświń

20

Zmelonek Cecylia

Nieświń

 

Koło Żywego Różańca z Nieświnia

Imię i nazwisko Zelatorki/ Zelatora – Janina Sapieja                                     /Msza w lutym/

Od kiedy istnieje KŻR - 1985

Kto je założył  Ks. Franciszek Jakubiak

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Bałtowska Gabriela

Fidor

2

Chamielec Teresa

Fidor

3

Derlichowska Teresa

Fidor

4

Ferens Kazimiera

Nieświń

5

Ferens Maria

Nieświń

6

Ferens Maria

Nieświń

7

Fitas Halina

Nieświń

8

Kasyk Jadwiga

Nieświń

9

Łapo Cecylia

Nieświń

10

Piętowska Maria

Fidor

11

Piotrowska Janina

Nieświń

12

Piwczyk Celina

Fidor

13

Sapieja Janina

Nieświń

14

Sapieja Jolanta

Nieświń

15

Sapieja Leokadia

Końskie

16

Sapieja Teresa

Nieświń

17

Skuza Anna

Nieświń

18

Świeboda Maria

Nieświń

19

Wiśniewska Maria

Nieświń

20

Wróbel Krystyna

Nieświń

 

Koło Żywego Różańca ze Starej Kuźnicy

Imię i nazwisko Zelatorki/ Zelatora – Leonarda Kamoda

                                                           /   Msza Wrzesień /

Od kiedy istnieje KŻR –  od 1984 roku

Kto je założył  Ks. Franciszek Jakubiak

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Chrzanowska Teresa

Stara Kuźnica

2

Dyjasińska Matylda

Stara Kuźnica

3

Ferens Katarzyna

Stara Kuźnica

4

Ferens Maria

Stara Kuźnica

5

Szczepanik Grażyna

Stara Kuźnica

6

Ferens Zofia

Stara Kuźnica

7

Garbacz Helena

Stara Kuźnica

8

Jędrychowska Wanda

Stara Kuźnica

9

Kamoda Halina

Stara Kuźnica

10

Kamoda Leonarda

Stara Kuźnica

11

Kamoda Mieczysława

Stara Kuźnica

12

Kamoda Stanisława

Stara Kuźnica

13

Kamoda Zofia

Stara Kuźnica

14

Karbownik Beata

Stara Kuźnica

15

Pejas Renata

Stara Kuźnica

16

Polak Emilia

Stara Kuźnica

17

Swat Elżbieta

Stara Kuźnica

18

Pietras Teresa

Stara Kuźnica

19

Teler Maria

Stara Kuźnica

20

Turowska Jadwiga

Stara Kuźnica

 

                                   Koło Żywego Różańca z Paruch, par. Nieświń

Imię i nazwisko Zelatorki/ Zelatora – Wanda Stępień                     / Msza w maju /

Od kiedy istnieje KŻR – 1984 r. Pierwszą Zelatorką była Bronisława Augustyniak; drugą Cecylia Augustyniak a obecnie Wanda Stępień.

Kto je założył  Ks. Franciszek Jakubiak

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Augustyniak Alina

Paruchy

2

Ferens Jadwiga

Paruchy

3

Garbacz Elżbieta

Paruchy

4

Garbacz Zofia

Paruchy

5

Kamińska Janina

Paruchy

6

Kasiak Mariola

Paruchy

7

Młodawska Franciszka

Paruchy

8

Olejniczak Jadwiga

Paruchy

9

Pałos Janina

Paruchy

10

Rudyk Rozalia

Paruchy

11

Ruszkowska Franciszka

Paruchy

12

Słowinska Anna

Paruchy

13

Słowińska Jadwiga

Paruchy

14

Stępień Wanda

Paruchy

15

Styś Irena

Paruchy

16

Szczepanik Irena

Paruchy

17

Urban Leokadia

Paruchy

18

Widulińska Sabina

Paruchy

19

Wilk Marianna

Paruchy

20

Zych Genowefa

Paruchy

 

Koło Żywego Różańca z Nieświnia

Imię i nazwisko Zelatorki/ ZelatoraKrystyna Ferens

                                      / Msza w Czerwcu/

Od kiedy istnieje KŻR – od 1985 roku.

Kto je założył  Zofia Wąsik

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Borowiecka Marianna

Nieświń

2

Dajer Emilia

Nieświń

3

Dunajska Edyta

Nieświń

4

Dunajska Zdzisława

Nieświń

5

Ferens Anna

Nieświń

6

Ferens Helena

Nieświń

7

Ferens Krystyna

Nieświń

8

Grzegorczyk Jolanta

Nieświń

9

Kamoda Wiesława

Nieświń

10

Obratańska Halina

Nieświń

11

Pałos Jadwiga

Nieświń

12

Raczek Jolanta

Nieświń

13

Rudnik Jadwiga

Nieświń

14

Sapieja Teresa

Nieświń

15

Szymańska Grażyna

Nieświń

16

Telec Barbara

Nieświń

17

Wąsik Agata

Nieświń

18

Wąsik Zofia

Nieświń

19

Wróbel Marianna

Nieświń

20

Wróbel Zofia

Nieświń

                                   Koło Żywego Różańca z Nieświnia

Imię i nazwisko Zelatorki/ Zelatora – Jadwiga Dunajska                  / Msza w marcu/

Od kiedy istnieje KŻR – 1986 r.

Kto je założył  Ks. Franciszek Jakubiak

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Błaszczyk Zdzisława

Nieświń

2

Dunajska Jadwiga

Nieświń

3

Ferens Apolonia

Nieświń

4

Ferens Janina

Nieświń

5

Ferens Mirosława

Nieświń

6

Ferens Zofia

Nieświń

7

Jędrusińska Wanda

Nieświń

8

Pachocka Marzena

Nieświń

9

Piwowarczyk Łucja

Nieświń

10

Rudalska Barbara

Nieświń

11

Solarz Bożena

Nieświń

12

Świeboda Henryka

Nieświń

13

Świeboda Zofia

Nieświń

14

Walczyk Teresa

Nieświń

15

Ciaś Maria

Nieświń

16

Wiśniewska Celina

Nieświń

17

Wiśniewska Krystyna

Nieświń

18

Witkowska Maria

Nieświń

19

Wróbel Jadwiga

Nieświń

20

Żurawska Jadwiga

Nieświń

Koło Żywego Różańca z Nieświnia

Imię i nazwisko Zelatorki/ ZelatoraIrena Kwiecień                     / Msza grudzień/

Od kiedy istnieje KŻR – 1950 r.

Kto je założył  Maria Ferens

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Bryk Anna

Nieświń

2

Brzezińska Leokadia

Nieświń

3

Ciaś Barbara

Nieświń

4

Ferens Karolina

Nieświń

5

Ferens Maria

Nieświń

6

Ferens Zofia

Nieświń

7

Kamoda Celina

Nieświń

8

Kwiecień Irena

Nieświń

9

Lender Danuta

Nieświń

10

Piwowarczyk Janina

Nieświń

11

Polewana Krystyna

Nieświń

12

Reniec Barbara

Nieświń

13

Sanecka Zofia

Nieświń

14

Sapieja Maria

Nieświń

15

Sapieja Teresa

Nieświń

16

Sobierajska Janina

Nieświń

17

Swat Alfreda

Nieświń

18

Swat Barbara

Nieświń

19

Świeboda Danuta

Nieświń

20

Wójcik Maria

Nieświń

Koło Żywego Różańca z Nieświnia

Imię i nazwisko Zelatorki/ Zelatora – Helena Światłowska                        / Msza w sierpniu/

Od kiedy istnieje KŻR – 1986 r.

Kto je założył  Ks. Franciszek Jakubiak

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Ferens Barbara

Nieświń

2

Ferens Helena

Nieświń

3

Kowalczyk Sylwia

Fidor

4

Ferens Zofia

Nieświń

5

Kowalczyk Jolanta

Nieświń

6

Kowalczyk Renata

Fidor

7

Kowalska Janina

Nieświń

8

Lender Maria

Nieświń

9

Paks Barbara

Nieświń

10

Pałgan Jolanta

Nieświń

11

Pękacz Monika

Nieświń

12

Pisarska Grażyna

Nieświń

13

Rurarz Anna

Nieświń

14

Sapieja Maria

Nieświń

15

Swat Wioletta

Nieświń

16

Świeboda Janina

Nieświń

17

Światłowska Helena

Nieświń

18

Pisarska Iwona

Nieświń

19

Turalska Halina

Nieświń

20

Wróbel Anna

Nieświń

Koło Żywego Różańca Barbary Galant z Nieświnia

 

Imię i nazwisko Zelatorki/ Zelatora – Barbara Galant                             / Msza w kwietniu/

Od kiedy istnieje KŻR – 01.04. 1986.

Kto je założył  Celina Sapieja

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Chłopek Renata

Nieświń

2

Ciaś Elżbieta

Nieświń

3

Dajer Zofia

Nieświń

4

Dajer Zofia

Nieświń

5

Dolatowska Maria

Nieświń

6

Dunajska Krystyna

Nieświń

7

Ferens Helena

Nieświń

8

Galant Barbara

Nieświń

9

Kasińska Jadwiga

Nieświń

10

Kasińska Krystyna

Nieświń

11

Kozłowska Ewa

Nieświń

12

Kozłowska Janina

Nieświń

13

Lasota Gabriela

Nieświń

14

Piątkowska Maria

Nieświń

15

Piotrowska Krystyna

Nieświń

16

Poznańska Krystyna

Nieświń

17

Świeboda Helena

Nieświń

18

Wróbel Agnieszka

Nieświń

19

Wróbel Pelagia

Nieświń

20

Wróbel Zofia

Nieświń

 

Koło Żywego Różańca z Baczyny par. Nieświń

Imię i nazwisko Zelatorki/ ZelatoraStanisława Ślifierz                      / Msza w lipcu/

Od kiedy istnieje KŻR – 2006 r.

Kto je założył  Ks. Eugeniusz Tyburcy

 

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Boba Wanda

Baczyna

2

Fitas Bronisława

Baczyna

3

Gębska jadwiga

Baczyna

4

Jedynak Magda

Baczyna

5

Jedynak Wanda

Baczyna

6

Kamoda Krystyna

Baczyna

7

Kłosek Anna

Baczyna

8

Korzekwa Walentyna

Baczyna

9

Kurek Zofia

Baczyna

10

Parer Anna

Baczyna

11

Pietras Jadwiga

Baczyna

12

Sadowska Halina

Baczyna

13

Sadowska Leokadia

Baczyna

14

Swat Seweryna

Baczyna

15

Szczepanik Edwarda

Baczyna

16

Ślifierz Stanisława

Baczyna

17

Świeboda Maria

Baczyna

18

Wierzbowska Anna

Baczyna

19

Wietrzykowska Danuta

Baczyna

20

Wiśniewska Jadwiga

Baczyna