KANCELARIA   PARAFIALNA

Tel. (0-41) 372 13 40

 

 po każdej Mszy Św.

 

 

 

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu formalności

w kancelarii parafialnej:

 

Chrzest

   akt urodzenia dziecka (odpis)

   wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

   dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)

   zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

UWAGA: godność chrzestnych mogą piastować wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii powinni dostarczyć zaświadczenie swojego proboszcza.

Bierzmowanie

   metryka chrztu

   zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

   w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Pierwsza Komunia Święta

   metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

   aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu

   dowody osobiste

   ostatnie świadectwo katechizacji

   świadectwo bierzmowania

   zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

   zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby
    ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy)   lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki

   akt zgonu

   zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej),

     jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 

Intencje mszalne


Przyjmujemy w zakrystii w godzinach odprawiania mszy świętych i nabożeństw oraz w kancelarii parafialnej.