Historia Parafii Św. Barbary

Parafia Św. Barbary w Nieświniu należy do dekanatu koneckiego i jest położona przy trasie Końskie – Przysucha. Należą do niej miejscowości: Nieświń, Fidor, Paruchy, Baczyna, Stara Kuźnica, Chełb i Drutarnia. Parafia liczy 1733 mieszkańców.

Pierwsza kaplica na terenie obecnej parafii powstała po II wojnie światowej w budynku, który okupanci niemieccy wznieśli obok fabryki na Fidorze. Budynek ten pierwotnie przeznaczony był na wytwórnię wód sodowych, przy jego budowie wykorzystano kamień, który mieszkańcy Nieświnia i okolicznych wiosek zgromadzili wcześniej z tutejszego kamieniołomu na budowę szkoły. W 1948r. władza ludowa na prośbę mieszkańców Fidoru i Nieświnia oddała tenże budynek dla kultu religijnego. Po wyremontowaniu i przystosowaniu budynek ten został przeznaczony na kaplicę i poświęcony dnia 6 czerwca 1948r. przez ks. wikariusza Antoniego Pałęgę z parafii Końskie. Od tego roku księża wikariusze z parafii Św. Mikołaja w Końskich dojeżdżali w każdą niedzielę do kaplicy, sprawowali Mszę Św. i uczyli dzieci religii.

Patronką kaplicy w Fidorze - Nieświniu została wybrana Św. Barbara, ponieważ przemysł farbiarski, który nadal rozwijał się w fabryce był związany
z wydobywaniem glinki przemysłowej w tutejszej kopalni.

W 1971r. mieszkańcy Nieświnia i okolicznych wiosek skierowali prośbę o pozwolenie na budowę kościoła do premiera popierając ją setkami podpisów. Od 1972r. w Nieświniu na stałe zamieszkał ks. Czesław Kołtunowicz. Następnie od 1973r. za pozwoleniem kurii biskupiej w Sandomierzu rozpoczęto prowadzenie ksiąg parafialnych w Fidorze Nieświniu. W tym okresie stale ponawiano prośby do władz wojewódzkich o pozwolenie na budowę kościoła. W 1975r. placówkę duszpasterską w Nieświniu objął ks. Franciszek Jakubiak. W 1976r. ks. biskup Walenty Wójcik poinformował Urząd Wyznań w Kielcach, że od 1972r. w Fidorze Nieświniu rezyduje na stałe duszpasterz i placówkę tę należy zaliczyć na listę ekspozytur mimo, że brak jest nieruchomości kościelnych. Sprawa została załatwiona pozytywnie. Dekretem z dnia 31 grudnia 1982r. Ks. biskup Edward Materski erygował nową parafię w Fidorze Nieświniu pod wezwaniem Św. Barbary.

Pierwszym proboszczem został mianowany dotychczasowy duszpasterz ks. Franciszek Jakubiak. W 1984r. parafia uzyskała pozwolenie na budowę kościoła na działce przy obecnej ulicy Szkolnej.

Trzeba wspomnieć, że na tym terenie gdzie został zbudowany kościół w roku 1944r. Niemcy rozstrzelali 25 mężczyzn z miejscowości Smarków (gmina Stąporków). Żandarmeria hitlerowska po aresztowaniach mieszkańców Smarkowa przesłuchiwała ich w Końskich. Następnie w dniu 11 czerwca 1944r. zatrzymanych mężczyzn wywieziono do kamieniołomu na Fidorze i rozstrzelano. Po wojnie zwłoki ekshumowano. Zdarzenie to upamiętnia tablica pamiątkowa znajdująca się na placu przy kościele.

W dniu 22 lipca 1984r. biskup Stanisław Sygnet poświęcił fundamenty pod budowę kościoła, a następnie w dniu 12 grudnia 1985r. w kościele w stanie surowym odbyła się msza św. połączona z poświeceniem świątyni, którego dokonał ks. biskup Adam Odzimek. W roku 1991r. proboszczem parafii Nieświń, został ks. Eugeniusz Siedlecki, od 1997r. proboszczem był ks. Eugeniusz Tyburcy, a od 2007r. Ks. Stanisław Nowak. 26 sierpnia 2003r. konsekracji kościoła dokonał ks. biskup Zygmunt Zimowski.