Parafialny Zespół CARITAS

 

W naszej wspólnocie parafialnej działa Parafialny Zespół Caritas.

W skład tego Zespołu wchodzą:

Prezes: Ks. Stanisław Nowak

Z-ca Prezesa: Wioletta Piotrowska

Sekretarz/Skarbnik: Anna Bednarczyk

Członkowie:

Bogumiła Bednarska

Barbara Swat

Beata Sobierajska

Sylwia Borowiecka

Bogumiła Dunajska

Mariola Samson

Podstawowym celem Zespołu Caritas jest niesienie pomocy potrzebującym. W 2009r. z takiej pomocy skorzystało 180 osób, w 2010 roku 190, a w 2011 roku 200 osób.

Do zadań Parafialnego Zespołu Caritas należy szerzenie zasad miłosierdzia chrześcijańskiego poprzez koordynowanie pracy i działalności w niesieniu pomocy potrzebującym na terenie naszej wspólnoty parafialnej.

Parafialny Zespół Caritas aktywnie współpracuje z Caritas Diecezji Radomskiej, a także czynnie uczestniczy w życiu parafii. Swoją pracą Zespół mobilizuje wspólnotę parafialną do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem. Członkowie zespołu aktywnie angażują się w parafialne akcje. Pomagali w organizowaniu parafialnych festynów, a także Dożynek Parafialnych, przygotowując pyszne ciasta, organizując loterię fantową.

Zachęcamy wszystkich chętnych do angażowania się w prace Parafialnego Zespołu Caritas.

 

Zdjęcia z Dnia Skupienia Parafialnych Zespołów Caritas w Domu Rekolekcyjnym "EMAUS" w Turnie