Parafia Świętej Barbary w Nieświniu

ul. Szkolna 15

26-200 Końskie 

BPN Paribas

02 2030 0045 1110 0000 0233 5150