Wyciąg z księgi intencji od 6 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2020 r.

6 stycznia poniedziałek

Objawienie Pańskie

Godz. 9.10

Od żony i dzieci

+ Mariana Bałtowskiego

Godz. 11.45

Od dzieci

+ Krystynę, Romana, Wiesława Wróbel, Zofię, Władysława Sapieja, Franciszkę, Władysława Wróbel

Godz. 16.00 Od p. Agaty Łapo

+ Dariusza Łapo w 5 rocz. śm.

7 stycznia

wtorek

Godz. 16.00

Od żony Janiny

+Jana Wrzeszcza

8 stycznia

środa

Godz. 16.00

Zamówiona przez p. Aleksandra Pietrowskiego z ul. Kieleckiej 39

+Jadwigę Pietrowską w 35 rocz. śm., Zofię, Aleksandra Pietrowskich, Wiesławę, Helenę, Henryka Wróblów, Zofię, Czesława Ferensów

9 stycznia

czwartek

------- --------------------------------------

10 stycznia

piątek

Godz. 16.30

Od ks. Proboszcza

+ mamę Janinę Nowak

Godz. 17.00

Od żony i mamy

+ Wojciecha Dyjasińskiego w 4 rocz. śm., Stanisława Dyjasińskiego, Łucję, Jana Kamodów, Mariannę, Stanisława Dyjasińskich, Helenę, Tadeusza Pejasów, Annę Kamoda

11 stycznia

sobota

------- ----------------------------------

12 stycznia

niedziela


 


 

Godz.

9.10

Od dzieci i wnuków

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski i Boże bł. dla Zofii Wróbel w 70 rocz. urodzin

Godz. 11.45

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski i Boże bł. dla Jolanty i Janusza Pałganów w 40 rocz. ślubu

Godz. 16.00

Od p. Teresy Dunajskiej

+Feliksa Dunajskiego