Wyciąg z księgi intencji od 22 do 28 czerwca 2020 r.

22 czerwca

poniedziałek

Godz.

18.00

Od córki Małgorzaty Pisarskiej z rodziną

+Antoniego Ferensa w 2 rocz. śm.

23 czerwca

wtorek

Godz.

17.30

Od ojca i brata z rodziną

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Wiolety i Mirosława Piotrowskich w 30 rocz. ślubu

Godz.

18.00

Od uczestników pogrzebu

+Mariana Pietrasa

Godz.

18.30

Od uczestników pogrzebu

+Kazimierza Wilka

24 czerwca

środa

Godz.

17.30

Od córki Barbary

+Janinę Niewęgłowską +Jana i Juliana Niewęgłowskich

Godz.

18.00

Od p. Bożeny Niewęgłowskiej z Drutarni

+Jana, Leona, Helenę, Annę Niewęgłowskich +Janinę Rudnik +Piotra, Władysławę, Lecha, Brygidę Nowek +Tadeusza Gębskiego

25 czerwca

czwartek

Godz.

18.00

Od uczestników pogrzebu

+Edmunda Niewęgłowskiego

26 czerwca

piątek

------

 

--------------------------

 

27 czerwca

sobota


 

Godz.

17.00

Od żony i dzieci

+ Jana Pakosza

Godz.

17.30

Od uczestników pogrzebu

+ Stefana Wróbla

Godz. 18.00

Od p. Krystyny Dunajskiej

 


 

28 czerwca

Niedziela


 


 

Godz.

9.10

Od rodziców i dziadków

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł i wszelkie potrzebne łaski w dorosłym życiu dla wnuczki i córki Wiktorii Borowieckiej w 18 rocz. urodzin

Godz. 11.45

Zamówiona przez p. Teresę Chmielewską

 

Godz. 18.00

Od p. Janiny Piotrowskiej z ul. Szkolnej

+Mariannę, Józefa, Wiesława, Piotra, Annę Grzegorczyków +Józefa, Stanisławę, Henryka, Paulinę, Franciszka Piotrowskich +Zdzisława Chmielewskiego +Mariannę, Władysława, Mariannę Kowalskich