Wyciąg z księgi intencji od 4 do 10 listopada 2019 r.

 

4 listopada

poniedziałek

----- ---------------------

 

5 listopada

wtorek

------ ---------------------

 

6 listopada środa

Godz. 16.00

Od uczestników pogrzebu

+Annę Szczepanik

7 listopada

czwartek

Godz. 16.00

Od uczestników pogrzebu

+Stanisławę Piwowarczyk

Godz. 16.30

Od Izy i Józefa Wiśniewskich z Baczyny

+Jadwigę, Józefa Wiśniewskich +Helenę, Józefę, Jana Kusiaków i zm. z rodz. Staromłyńskich, Patrów, Wiśniewskich i Jedynaków

8 listopada piątek


 

Godz. 16.00

Od p. Marii Teler ze Startej Kuźnicy

+Jana Telera w 24 rocz. śm. i zm. z rodziny Telerów, Kamodów, Dyjasińskich, Jędrychowskich +Ludwika Ślusarczyka i dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 16.30

Od uczestników pogrzebu

+Stanisławę i Józefa Stańczyków

17.00

Od uczestników pogrzebu

+Mariana Łapo

9 listopada

 

15.00

Ślubna: Agnieszka Obratańska – Marek Dróżdż
16.00 Od uczestników pogrzebu

+Roberta Ferensa

Godz. 16.30

Od uczestników pogrzebu

+Andrzeja Turowskiego

+Alicję Teler


 

10 listopada Niedziela


 


 

Godz.

9.10

Od p. Genowefy Ferens

+Mariana Ferensa w 10 rocz. śm.

Godz. 11.45

Od żony Marii Ferens i córek z rodzinami

+Kazimierza Ferensa w 3 rocz. śm.

Godz. 16.00

Od p. Emilii Polak

+Zdzisława, Antoniego, Anielę Polaków +Martynę Stawiak +Władysława, Teresę, Mariannę, Władysława Swatów +Mariannę Konfederak +Helenę, Stefana, Jana Szczepaników +Tadeusza Swata i zm. z rodz. Ciasiów