Wyciąg z księgi intencji od 1 do 14 lipca 2019 r.

1 lipca

poniedziałek

----- -----------------

2 lipca

wtorek

----- ----------------------

3 lipca

środa

------ ---------------------

4 lipca

czwartek

------ ----------------------

5 lipca

piątek

Godz.

18.00

Od p. Franciszki Młodawskiej

 

6 lipca

sobota

------ -----------------------------

 


 

7 lipca

Niedziela


 


 

Godz.

9.10

Od Alicji i Janusza Sroczyńskich z Końskich

+Halinę Sroczyńską w kolejną rocz. śm. +Wacława, Zbigniewa, Jerzego, Janinę, Barbarę Sroczyńskich + Za zmarłych teściów Lachowskich +Teścia Mariana Pacaka +Bronisławę Wodecką i za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.45

O Boże bł. , zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla sióstr z Koła Żywego Różańca zelatorki Krystyny Ferens

Godz. 18.00

Od p. Genowefy Ferens

+Mariana Ferensa +Jana, Helenę, Juliannę, Franciszka, Helenę Ferensów +Leszka Korzekwę i zm. z rodz. Wiewiórów

Wyciąg z księgi intencji od 8 do 14 lipca 2019 r.

 

8 lipca

poniedziałek

----- -----------------

9 lipca

wtorek

----- ----------------------

10 lipca

środa

------ ---------------------

11 lipca

czwartek

------ ----------------------

12 lipca

piątek

------

-------------------------

13 lipca

sobota

Godz. 19.00 Od uczestników pogrzebu

+Annę Szczepanik

Godz.

19.30

Od uczestników pogrzebu

+Roberta Ferensa

Godz.

20.00

Od mieszkańców Baczyny

O Boże bł., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla mieszkańców Baczyny i ich rodzin oraz o wieczną radość dla zmarłych mieszkańców Baczyny


 

14 lipca

Niedziela


 


 

Godz.

9.10

Od p. Janiny Kozłowskiej

Godz. 11.45

Od żony i dzieci

+Agnieszkę, Aleksandra Klechów +Tomasza Kasińskiego +Sylwestra Zielińskiego

Godz. 18.00

Od p. Krystyny Ferens z ul. Szkolnej 2