Wyciąg z księgi intencji od 18 do 24 czerwca 2018 r.

18 czerwca

poniedziałek


 

18.00

Od córki Elżbiety Szuster

+ Mariannę, Adolfa Wróbel

18.30

Od chrzestnej Marii Dolatowskiej

+ Stanisława Kowalika

19 czerwca

wtorek

17.30 Od uczestników pogrzebu

+ Jadwigę Rudnik w 1 rocz. śm.

18.00 Od p. Emilii Dajer
 
20 czerwca

środa

-----

-------------------------

21 czerwca

czwartek

------


 

----------------------------------

22 czerwca

piątek

17.30


 

Od synów z rodzinami

+ Franciszka Derlichowskiego w 16 rocz. śm., Teresę, Andrzeja Derlichowskich, +Marka Ferensa

18.00 Od p. Bożeny Niewęgłowskiej

+ Jana, Leona, Annę, Helenę Niewęgłowskich, Władysławę, Piotra Nowek, Janinę Rudnik, Halinę Wrona, Tadeusza Gębskiego

18.30 Od uczestników pogrzebu

+ Leszka Arenda

23 czerwca

sobota


 

17.00 Od uczestników pogrzebu

+ Janinę Wróbel

17.30 Od rodziny

+ Jana Chrzanowskiego i zm. z rodz. Rzepków i Chrzanowskich

18.00 Od chrzestnej Zdzisławy Błaszczyk

+ Cezarego Wróbla

18.30 Od pp. Barbary i Aleksandra Swatów

 


 

24 czerwca

Niedziela


 


 

Godz.

9.10

Od p. Janiny Piotrowskiej

+ Mariannę, Józefa, Wiesława, Piotra, Annę Grzegorczyków, Zofię, Stanisławę, Henryka, Paulinę, Franciszka Piotrowskich, Zdzisława Chmielewskiego, Mariannę, Władysława, Mariannę Kowalskich

Godz.

11.45

Od rodziny

+ Celinę Łapo w 1 rocz. śm., Wiesława Łapo w 8 rocz. śm. + Antoninę, Piotra Walczyków, + Wacława, Janinę Łapo

Godz. 18.00 Od. p. Bogumiły Lewandowskiej