ary

Wyciąg z księgi intencji od 1 do 7 marca 2021 r.

 

1 marca

poniedziałek

--- ------------

2 marca

wtorek

---- --------------

 

3 marca

środa

Godz.

16.00

Od uczestników pogrzebu

+Radosława Niewęgłowskiego

4 marca

czwartek

Godz.

16.00

Od dzieci i wnuków

+Lucynę Dunajską w 1 rocz. śm. +Wacława Dunajskiego

Godz.

16.30

Od Józefy Szewczyk

O zdrowie, Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski dla córki Teresy i Kazimierza Klimek

5 marca

piątek

Godz.

16.00

Od uczestników pogrzebu

+Radosława Zielińskiego +Stanisławę, Mariana Zielińskich

Godz. 17.15

Od uczestników pogrzebu

+Zbigniewa Wróbla z ul. Górniczej

6 marca

sobota

Godz.

16.30

Od rodziców Magdaleny i Karola Piwowarczyków

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla córki Klary w 1 rocz. urodzin

Godz.

17.00

Od uczestników pogrzebu

+Kazimierza Wilka


 

7 marca

niedziela

Godz.

9.10

Od p. Marii Słonickiej z synami

+Olega Słonickiego

Godz. 11.45

O Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla sióstr i ich rodzin z K.Ż.R. zelatorki Jadwigi Dunajskiej

Godz. 16.30

Od żony i dzieci

+ męża i ojca Henryka Obratańskiego w 12 rocz. śm. +Annę Obratańską +Helenę Sapieja