Wyciąg z księgi intencji od 3 do 9 maja 2021 r.

 

3 maja

Poniedziałek

Królowej Polski

Godz. 9.10

Od p. Wandy Jedynak

+ Stanisława jedynaka w 11 rocz. śm. +Agatę, Łucję, Andrzeja Jedynaków +Wacława, Janinę Pietras +Agnieszkę Stępień

Godz. 11.45

Od pp. Beaty i Roberta Karbowników

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. Opiekę Matki Bożej Królowej Polski dla nich i ich dzieci i wnuków

Godz. 18.00

Od p. Edwardy Szczepanik

+Mariana Szczepanika w 4 rocz. śm.

4 maja

wtorek

 

 

Godz. 17.30

Od chóru parafialnego Vox Cordis

+ Dariusza Światłowskiego

Godz.

18.00

Od K. Ż. R. zelatorki Lidii Piwowarczyk

+Mariolę Samson

5 maja

środa

Godz.

17.00


 

Od p. Marii Teler ze Starej Kuźnicy

Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o Boże bł. zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii Teler i jej dzieci, wnuków i całej rodziny

Godz.

17.30

Od uczestników pogrzebu

+ Łukasza Grzegorczyka

Godz.

18.00

Od rodziny Czmochów i Garbaczów

+Jadwigę Turowską

6 maja

czwartek

Godz.

17.30

Od kolegów i koleżanek z pracy z K.Z.O. z zespołu Rdzeniarni

+Krzysztofa Dunajskiego

Godz.

18.00

Od mieszkańców ul. Szkolnej

+ Mariolę Samson

7 maja

piątek

Godz.

17.00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Mariusza i Aleksandry Ślifierzów w 24 rocz. ślubu
Godz.

17.30


 

Od p. Iwony Gad


 

Godz.

18.00

Od uczestników pogrzebu

+ Zbigniewa Wróbla

8 maja

sobota


 

Godz.

17.00


 

Od rodziców

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Mateusza Sapiejów w 2 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla ich córki Blanki

Godz.

17.30

Od uczestników pogrzebu

+ Mariannę Ferens

Godz.

18.00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza z racji imienin

 

9 maja

Niedziela


 


 

Godz.

9.10

Od p. Marianny Sapieja

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Bożej dla Dariusza Sapieji w 50 rocz. urodzin oraz o łaski na dalsze lata pracy duszpasterskiej dla ks. proboszcza z okazji imienin

Godz. 11.45

Od p. Ireny Ferens, Zdzisławy Wilk

+Wiesława, Krystynę, Romana Wróblów, Zofię, Władysława Sapiejów, Franciszkę, Władysława Wróblów

Godz. 18.00

Od p. Anny Panek