Wyciąg z księgi intencji od 23 do 29 maja 2022 r.

23 maja

poniedziałek

17.30

+ Janinę i Józefa Piotrowskich / Greg. 23/

Godz.

18.00

Od uczestników pogrzebu

Stanisława Rudnika

24maja

wtorek


 


 

Godz.

17.00

Od Józefa Piwowarczyka

+Kazimierę, Wincentego, Wiesława, Edmunda, Halinę Piwowarczyków +Jana, Zofię Piwowarczyków +Antoniego, Mariannę Wróblów +Kazimierę, Józefa Ferensów +Janinę, Józefa Nowaków i zm. Z rodz. Piwowarczyków, Kowalskich i Pałganów

Godz.

17.30

+Janinę Józefa Piotrowskich /Greg. 24/
Godz.

18.00

Od uczestników pogrzebu

+Janinę Świeboda

25 maja

środa

Godz.

17.30

+Janinę Józefa Piotrowskich /Greg. 25/

 

Godz.

18.00

Od Koła Żywego Różańca

+Helenę Światłowską

26 maja

czwartek

Godz.

17.00

Od uczestników pogrzebu

+Marię Gąszcz

Godz.

17.30

Od dzieci, wnuków i prawnuków

O zdrowie i cierpliwość w dźwiganiu krzyża choroby dla Ireny Dunajskiej

Godz. 18.00

+Janinę Józefa Piotrowskich /Greg. 26/

 

27 maja

piątek

Godz.

17.00

+Janinę Józefa Piotrowskich /Greg. 27/

 

Godz.

17.30

Od uczestników pogrzebu

+Barbarę Kamoda / 59 urodziny/

Godz.

18.00

Od rodziców

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla córki Mai Sapieja w 6 rocz. urodzin

28 maja

sobota

Godz.

17.00

+Janinę Józefa Piotrowskich /Greg. 28/


 

Godz.

17.30

Od uczestników pogrzebu

+Edmunda Zycha

Godz.

18.00

Od córek

+Irenę- Wiktorię Styś-Ferens +Feliksa Stysia +Wiktora Ferensa +Antoninę, Józefa Widulińskich +Mariannę Styś +Barbarę, Henryka, Janusza, Jacka z rodz. Nowoszewskich

Godz.

18.40

Od pp. Agaty i Zygmunta Wróblów

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę matki Bożej dla dzieci i wnuków


 

29 maja

Niedziela


 


 

Godz.

9.10

Od p. Dariusza Jedynaka

+Agatę Jedynak

10.30 +Janinę i Józefa Piotrowskich / gerg. 29/

Godz. 11.45

Od żony i dzieci

+Kazimierza Wilka w 2 rocz. śm.

Godz. 18.00

Od p. Zdzisławy Błaszczyk

+Danutę, Wiktora Ferensów +Antoninę, Jana, Janinę Chmielewskich +Marię, Zygmunta, Grzegorza Bryków +Elżbietę, Bartosza Gisków +Barbarę Szymczyk +Seweryna Jończyka