Chór parafialny

 

Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają, bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają” J. W. Goethe.

 

Chór Parafialny „VOX CORDIS"

Swoje istnienie chór parafialny w Nieświniu zawdzięcza inicjatywie Ks. Proboszcza Stanisława Nowaka. Ks. Proboszcz w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 2010r. zaprosił parafian do wspólnego śpiewania w chórze. I tak z pomocą Bożego Miłosierdzia powstała wspólnota parafian, która spotyka się regularnie po to, by dobrze się przygotować, by dobrze śpiewać i potem oddać to całej wspólnocie parafialnej. Początkowo chór liczył 17 głosów tj. 13 głosów żeńskich, 4 głosy męskie. Trzeba zaznaczyć, że już po upływie miesiąca od powstania chór zaczął intensywnie uczestniczyć w liturgii, zaśpiewał 8 maja 2010 r. podczas imienin ks. Proboszcza, a następnie ubogacił swoim śpiewem uroczystość Bierzmowania. Wraz z upływem czasu do chóru zaczęli zapisywać się kolejni parafianie. Regularne, cotygodniowe próby oraz zaangażowanie i systematyczność śpiewaków przyczyniły się do muzycznej oprawy Odpustu Parafialnego 26 sierpnia 2010 r., rekolekcji adwentowych i Uroczystości Św. Barbary w grudniu 2010 r., Pasterki 2010 r. W styczniu 2011 r. zorganizowaliśmy wraz ze scholą parafialną Koncert kolęd i pastorałek zatytułowany „Kolęduje Tobie moje serce”. Następnie chór towarzyszył swoim śpiewem obchodom całego Triduum Paschalnego 2011 r., w czasie którego, jak wiemy organy milkną, a jedyną muzyką brzmiącą w świątyniach jest śpiew. I tak chór towarzyszył przeżyciom Wielkiego Czwartku, gdzie śpiewem rozbudowanego „Chwała Tobie Słowo Boże” poprzedził Ewangelię, wypełnił swoim śpiewem w Wielki Piątek czas adoracji Krzyża, wykonując wiele pieśni o krzyżu. Bardzo cenną jest obecność młodzieży współpracującej z chórem, która obok chóralnego śpiewu wykonała w Wielką Sobotę psalmy, Litanię do Wszystkich Świętych i solowe partie, chór natomiast pomagał przeżywać ważne wydarzenia, śpiewając „Surrexit Christus Alleluja”. Wytrwali śpiewacy mimo wczesnej rannej pory towarzyszyli również obchodom uroczystej Rezurekcji.

26 sierpnia 2011 r. chór uświetnił Odpust Parafialny śpiewając piękny utwór „Jasnogórska Bogurodzica”. Ważnym wydarzeniem w chóralnym życiu był koncert kolęd i pastorałek  w dniu 6 stycznia 2012 r. p.t. „Niech kolęda serca budzi”. Chór wraz ze scholą i zespołem wykonywał kolędy znane i mniej popularne w różnych aranżacjach. Minęły dwa lata od powstania chóru, wraz z bogatszym repertuarem chórzyści uświetnili Święta Wielkanocne, a także imieniny, 25 rocznicę świeceń kapłańskich Księdza Proboszcza, 50 rocznicę urodzin i inne ważne wydarzenia.  Obecnie chór liczy 26 osób. Są to z reguły osoby dorosłe. W naszym chórze śpiewa jedna para małżeńska, a także ojciec z córką. Chórzyści reprezentują najróżniejsze zawody, zwykle nie mają przygotowania muzycznego, ale łączy ich wspólna pasja do muzyki. Chór aktywnie uczestniczy w życiu parafii, przygotowuje oprawę muzyczną uroczystości i innych wydarzeń parafialnych. Chór śpiewa w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 11.45. Próby chóru odbywają się regularnie, raz w tygodniu. Już teraz chór może poszczycić się bogatym repertuarem w różnych układach głosowych, który będzie systematycznie ubogacany. Śpiewy, które wykonuje chór, to efekt ciężkiej pracy, zaangażowania i poświęcenia wielu osób, które pomimo własnych zajęć (praca, szkoła), znajdują czas, aby przychodzić na cotygodniowe próby, podczas których pracuje się nad rozszerzeniem repertuaru i doskonaleniem umiejętności śpiewu. Zarówno próby, jak i występy są dla chórzystów okazją do spotkania znajomych, a także miłą odskocznią od codzienności. Jesteśmy grupą, która uwielbia wspólne muzykowanie oraz zabawę. Chór skupia ludzi, dla których śpiew na chwałę Boga jest pasją, radością pośród codziennych trosk, a przede wszystkim sposobem aktywnego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej. Chórzyści tworzą rozśpiewaną wspólnotę, w której panuje przyjacielska atmosfera i wzajemna życzliwość. Ciężkiej pracy chórzystów towarzyszą także chwile rekreacji. Piękną tradycją stało się wspólne świętowanie imienin chórzystów, mamy także za sobą pierwsze wspólne ognisko i grillowanie ze śpiewaniem. J)

Na jednej z prób ktoś powiedział, że śpiewamy prosto z serca i tak po wielu burzliwych dyskusjach powstała nazwa chóru – „VOX CORDIS”, co znaczy „GŁOS SERCA”, bo przecież nie sztuką jest zaśpiewać profesjonalnie, sztuką jest zaśpiewać z sercem.

Opiekę duchową nad chórem sprawuje Proboszcz - ks. Stanisław, opiekę muzyczną - organistka pani Ania.

Śpiew chóru i jego obecność w życiu parafii staje się powoli tradycją, pomóżmy jej się rozwijać, ażeby z roku na rok wzrastała liczba osób w nim śpiewających. Próby chóru odbywają się raz w tygodniu, w piątki o godz. 19.00 (zimą o 18.00). Zapraszamy na nie wszystkich chętnych, do tego aby zrealizować swoją pasję w naszym zespole. Informujemy, że znajomość nut nie jest konieczna. Mamy ogromną prośbę do mężczyzn, aby wykazali się swoją męską odwagą i włączyli się w tę piękną inicjatywę, która służy dobru naszej wspólnoty, bowiem to my ludzie tworzymy ten prawdziwy i żywy Kościół i jak się angażujemy to takie efekty uzyskujemy.

Zachętą niech będą słowa Św. Augustyna: „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

A oto członkowie chóru:

    SOPRANY

 Grażyna Bartosik

Irena Kwiecień

    Halina Fitas

   Mariola Samson

Anna Bryk

Krystyna Ferens

  Maryla Chmielewska

  Edyta Kozłowska

 Bogumiła Lewandowska

Barbara Reniec

Beata Sobierajska

 Sopranom towarzyszy schola „Aniołki Stanisława”, w składzie: Iza Dunajska, Kasia Matysiak, Ola Jakubowska, Ola Malinowska, Sylwia Pachocka, Sylwia Pakosz, Agata Rudnik, Ania Rudnik, Ania Mościńska, Natalia Żuwalska i Julia Żuwalska.

      ALTY

  Barbara Swat

Anna Bednarczyk

Jolanta Pałgan

  Agata Zielińska

 Renata Ratajska

 Joanna Kowalczyk

Bogumiła Dunajska

TENORY

Tadeusz Szcześniak

 Paweł Karasiński

 Mateusz Piotrowski

BASY

Adam Wróbel

Mirosław Piotrowski

Andrzej Rudalski

 Janusz Pałgan

 Dariusz Światłowski

 Chórowi akompaniuje Mateusz Piotrowski.

Ostatnio z chórem śpiewa Dawid Wąsik uczeń klasy trzeciej Szkoły Podstawowej, który mimo młodego wieku wykonuje partie solowe

Do moich chórzystów!

Po trzech latach, rada jestem, że Cię mogę zwać Chórzystą, ale przy tym z serca proszę, nie bądź pesymistą ;). Uwierz w siebie, wierz i we mnie, w sukces chóru szybki, pozostaniesz młody, sprawny, oczywiście żadnej chrypki.

Czekam w piątki wieczorami, bywa, że z czekoladkami. Więc nie zwlekaj mój Chórzysto i na próbę przybądź bystro...bym nie była całkiem sama...razem sławmy chwałę Pana.     Ania P.

A oto przemyślenia chórzystów związane z nazwą chóru „VOX CORDIS”.

Serce jest ustami miłości, a jak lepiej oddać Bogu cześć niż „głosem serca".

Moim zdaniem nazwa chóru „Vox Cordis” czyli „Głos Serca” jest adekwatna do tego co przezywamy podczas każdego uczestnictwa w chórze. Towarzyszą nam bowiem duże doznania emocjonalne tj. skupienie, powaga... i głos drży w gardle, ale serca mocniej biją gdy dźwięki pieśni brzmią coraz piękniej. Nasze śpiewanie to prawdziwa pasja, która uskrzydla nas i ubogaca. Sprawia, że świat staje się lepszy i piękniejszy. Jest potrzebą naszej duszy i chęci rozmowy z Bogiem. To szczera modlitwa płynąca z głębi naszych serc. Mamy nadzieję, że delikatne dźwięki potężniejące z każdą wyśpiewaną nutą wypełniają cały kościół i trafią prosto do serc ludzkich.